f JAK ZAREZRWOWAĆ I DOKONAĆ PŁATNOŚCI
 • Chorwacja

 • Kiedy?

 • Którzy?

 • Mapa

Warunki

JAK DOKONAĆ REZERWACJI I PŁATNOŚCI?

 • Nie martwcie się. Z nami jesteście bezpieczni. Jesteśmy czołowym biurem wynajmu willi i apartamentów w Chorwacji.
 • Od 2007. roku 52 302 klientów dokonało u nas rezerwacji! 96,71% klientów powierzyłoby nam wybór także swoich kolejnych wakacji.
 • Dlaczego? Dlatego, że dbamy o naszych klientów, ponieważ wiemy, jak wszyscy lubimy spędzać wakacje marzeń!

ZAREZERWUJCIE TERAZ, ZAPŁAĆCIE PÓŹNIEJ!

 • Przy rezerwacji należy wpłacić tylko 35% kaucji + opłatę rezerwacyjną, a resztę płaci się bezpośrednio właścicielowi po przyjeździe do obiektu noclegowego.
 • Apartament lub willę możecie zarezerwować:
 • bezpośrednio na stronie z określonymi obiektami noclegowymi oznaczonymi INSTANT REZERVACIJA. Możliwa jest płatność kartą kredytową poprzez w 100% bezpieczną platformę płatniczą za pośrednictwem banku Raiffeisen.
 • Poprzez płatność na podstawie faktury pro forma po przesłaniu wam przez któregoś z pracowników biura Online Croatia linku z fakturą pro forma. Możecie zapłacić za pośrednictwem banku w terminie 24 godzin od wysłania faktury pro forma - kartą kredytową - poprzez w 100% bezpieczną platformę płatniczą za pośrednictwem banku Raiffeisen.
 • Jeśli nie dokonacie wpłaty w ciągu 24 godzin od wysłania linku z fakturą pro forma, rezerwację uznaje się za odwołaną! Od razu po dokonaniu wpłaty będziecie mogli pobrać wasz voucher wraz z rachunkiem. Na voucherze znajdują się wszystkie potrzebne dane o zakwaterowaniu, które zarezerwowaliście: nazwisko gospodarza, adres, numer telefonu, imię i nazwisko osoby, która dokonała rezerwacji, liczba gości, kwota reszty sumy, którą należy zapłacić po przyjeździe do obiektu noclegowego oraz data przyjazdu i data wyjazdu .
 • Opłata za rezerwację: 7 % łącznej sumy za zakwaterowanie (w zakresie od 10,00 do maksymalnie 150,00 euro) zawiera naszą usługę oraz polisę ubezpieczeniową od ryzyka!
 • Co oznacza polisa ubezpieczeniowa od ryzyka?
 • WZWRACAMY PAŃSTWU KAUCJĘ W PRZYPADKU ODWOŁANIA PRZYJAZDU Z POWODU NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOŚCI!
 • ZA NIEPRZEWIDZIANE OKOLICZNOŚCI UZNAJEMY:
 • Niespodziewane nagłe choroby (oprócz chorób psychicznych) wymagające opieki lekarskiej
 • Komplikacje ciąży
 • Zgon lub ciężkie obrażenia klienta, współmałżonka lub partnera, z którym klient pozostaje w związku małżeńskim lub pozamałżeńskim, dziecka, rodzica, brata, siostry lub osoby będącej pod opieką gościa.
 • Rozwodu małżeństwa
 • W celu stwierdzenia nieprzewidzianych okoliczności, biuro zażąda od klienta dokumentacji, żeby dokonać zwrotu środków pieniężnych. Jeśli dokumentacja nie jest kompletna i nie udowadnia żadnej z wyżej wskazanej okoliczności, które biuro uznaje za nieprzewidziane, biuro ma prawo odmówić zwrotu środków pieniężnych.
 • Przez zwrot środków pieniężnych rozumie się zwrot całości wpłaconej kaucji pomniejszonej o koszty bankowe. Środki pieniężne mogą zostać wpłacone tylko na rachunek walutowy jednego z klientów, który jest osobą dokonującą rezerwacji i dokładnie na jego imię i nazwisko. Zwrot środków pieniężnych nie obejmuje zwrotu opłaty rezerwacyjnej.
 • Jeśli nieprzewidziane okoliczności dotyczą jednego z uczestników podróży, agencja dokonuje zwrotu środków proporcjonalnie do liczby uczestników podróży.Podróż musi zostać odwołana na piśmie skierowanym do biura do trzech dni przed datą zaznaczoną na voucherze
 • OKOLICZNOŚCI, W PRZYPADKU KTÓRYCH NIE DOKONUJEMY ZWROTU KAUCJI: błędy przy wyborze pobytu, niechęć klienta do podróży, zdarzenia mające miejsce przed wpłaceniem kaucji przez klienta lub zdarzenia, które można było przewidzieć, planowane, oczekiwane lub przełożone operacje, terapie medyczne lub zabiegi, wojna, operacje wojskowe lub zdarzenia podobne do wojny, terroryzm, epidemie i pandemie, zdarzenia naturalne, siła wyższa, zakazy i decyzje władz, wypadki nuklearne itp.
 • A CO W PRZYPADKU, GDY PRZYJEDZIEMY, A ZAKWATEROWANIE JEST INNE NIŻ NA WASZEJ STRONIE?
 • Nie martwcie się. Mamy GWARANCJĘ ZWROTU PIENIĘDZY! Skontaktujcie się z nami pierwszego dnia po przyjeździe, jeśli istnieje jakikolwiek problem lub jeśli zakwaterowanie znacznie odbiega od opisu na naszej stronie internetowej. Prosimy Was o kontakt pisemny oraz szczegółowy opis różnicy w zakwaterowaniu. Jeśli Wasza skarga jest uzasadniona, chętnie zapewnimy Państwu przeprowadzkę do kwatery o wyższym standardzie lub na wasze żądanie dokonamy całkowitego zwrotu środków pieniężnych.
 • Czy są Państwu potrzebne jeszcze jakieś informacje?
 • Przeczytajcie warunki ogólne dla klientów i skontaktujcie się z nami.
 • Nie martwcie się. Z nami jesteście bezpieczni!

Przeglądaj więcej